TIme2Care staat voor

Het team

We staan voor een samenleving die de uitdagingen van individualisering, vergrijzing en migratie, de opwarming van de aarde en de druk op ons welvaartsmodel wil ombuigen naar opportuniteiten.

Deze evolutie vraagt om nieuwe co-creatieve samenwerkingsverbanden, die ons in staat stellen over het eigen muurtje heen te kijken en via alternatieve (business) modellen meer toegevoegde waarde te creëren.

Time2care helpt organisaties uit zowel de profit als non-profit bij hun zoektocht naar meer toegevoegde waarde.  Zij treedt hierbij op als katalysator en begeleidt haar klanten in het aangaan van nieuwe partnerschappen, gaat op zoek naar nieuwe vormen van waarde creatie en alternatieve businessmodellen.

Voor elk concreet project zet time2care nieuwe partnerships op met externe maatschappelijke spelers uit de waardeketen van de desbetreffende organisatie. Mensen, gemeenschappen en organisaties verbinden en daardoor versterken is onze kracht en kernopdracht.

Time2care specialiseerde zich eveneens in de ontwikkeling van gemeenschapsmunten en nudging systemen die inzetten op een meer sociale en duurzame samenleving. Zij werkt hiervoor samen met overheden, sociale organisaties, burgers en ondernemers in hun zoektocht naar betekenisvolle meerwaardecreatie.

TIME 2 Care team

Het team

Time2care is een coöperatieve onderneming erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatieven. Zij bundelt de kracht van 3 professionals die vanuit een diepe betrokkenheid met actuele sociaaleconomische thema’s hun kennis, vaardigheden en netwerk samenbrengen. Het team is gepokt en gemazeld in het opzetten van transitieprocessen, nieuwe ecosystemen en business- en maatschappelijke modellen binnen zowel de profit als de non-profit.

Van links naar rechts: Igor Byttebier - Suzy Maes - Kris Van der Velpen