TIme2Care staat voor

Het team

We staan voor een samenleving die de uitdagingen van vergrijzing en migratie, de opwarming van de aarde en de druk op ons welvaartsmodel wil ombuigen naar opportuniteiten.

Time2care helpt organisaties uit zowel de profit als non-profit bij deze zoektocht en begeleidt hen in het aangaan van (nieuwe) co-creatieve  samenwerkingsverbanden. Door nieuwe verbindingen te maken, wordt extra maatschappelijke waarde gecreëerd en ontstaan nieuwe businessmodellen die nodig zijn om de transitie naar een meer sociale en duurzame samenleving stevig te verankeren en te verduurzamen.

Time2care specialiseerde zich eveneens in de ontwikkeling van gemeenschapsmunten en nudging systemen die inzetten op meer sociale cohesie en duurzaamheid.  Zij werkt hiervoor samen met overheden, sociale organisaties, burgers en ondernemers in hun zoektocht naar betekenisvolle meerwaardecreatie.

TIME 2 Care team

Het team

Time2care is een coöperatieve onderneming erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatieven. Zij bundelt de kracht van 3 professionals die vanuit een diepe betrokkenheid met actuele sociaaleconomische thema’s hun kennis, vaardigheden en netwerk samenbrengen. Het team is gepokt en gemazeld in het opzetten van transitieprocessen, nieuwe ecosystemen en business- en maatschappelijke modellen binnen zowel de profit als de non-profit.

Van links naar rechts: Igor Byttebier - Suzy Maes - Kris Van der Velpen