U bent hier: Team

Het team

Time2care is een coöperatie van 4 professionals die vanuit een diepe betrokkenheid met actuele sociaal-economische thema’s hun kennis, vaardigheden en netwerk samenbrengen

 

Igor Byttebier

Na studies Toegepaste Economie aan de Antwerpse Universiteit startte Igor Byttebier zijn carrière in Japan voor de Belgische dienst voor buitenlandse handel.  Eénmaal terug in Europa was hij actief in de bank- en textielsector. Hij werd creativiteitstrainer toen hij in 1991 is gaan samenwerken  met het COCD (Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken). Hij werkte als creativiteitstrainer en procesbegeleider in 19 landen, in allerlei sectoren. Het is zijn passie met groepen en organisaties bijzondere creatieve resultaten te bereiken.

In 2003 schreef hij de bestseller Creativiteit Hoe?Zo!, een praktijkgericht boek over toepassing van creativiteit in organisaties . Het is aan de 20ste druk toe. 
Het werd later de basis voor de Engelstalige uitgave: Creativity Today, dat ondertussen vertaald is in 5 talen.

Hij was mede-oprichter (2005) van new shoes today, een consultingnetwerk dat zich op diverse manieren profileerde ‘on the road to creation, innovation and change’. Hij begeleidde er talloze klanten in visie-ontwikkeling op strategisch en innovatiegebied.

Sinds enkele jaren heeft hij zich gespecialiseerd in procesbegeleiding van radicale vernieuwing in complexe situaties en is hij ook actief in allerlei veranderingsprocessen bij maatschappelijke vraagstukken.
Anderzijds begeleidt hij organisaties op het pad van innovatie vanuit  strategisch en human resources oogpunt.

Hij is als ondernemer mee actief op een aantal innovatieve terreinen, bvb. via de coöperatieve time2care voor het opstarten van sociale munten (www.torekes.be www.troeven.be www.limbu.be ). Hij is ook mede-initiatiefnemer van een beweging rond verminderen van de files (www.weflow.be)

 

Suzy Maes

Suzy Maes studeerde sociaal-cultureel werk aan de Sociale Hogeschool van Heverlee. In 2012 vervolmaakte zij haar professionele kennis met een postgraduaat ‘Ondernemerschap en Innovatie’ aan Thomas More.

Suzy startte haar loopbaan bij het OCMW van Turnhout, waar zij zich specialiseerde in het werken met mensen in kansarmoede aanvankelijk als maatschappelijk werker, nadien als kans armoede coördinator. Ondernemer sinds 1998 en leidde een bedrijf met 10VTE tot 2011.

Vanaf 2000 werd zij politiek actief binnen CD&V eerst als partijvoorzitter in 2004 en vanaf 2007 als schepen van financiën en economie van de stad Turnhout. Dit gaf haar de gelegenheid een netwerk uit te bouwen in zowel de profit als non-profit, maar ook in de politiek en de overheid.

Suzy Maes is bruggenbouwer en gespecialiseerd in het opzetten van nieuwe ecosystemen, waarde proposities en maatschappelijke modellen, alsook in de ontwikkeling en implementatie van waarde gedreven gemeenschapsmunten en waarderingssystemen. Zij is gedelegeerd bestuurder van time2care cvba. 

 

Kris Van der Velpen

Was tussen 1990 en 1993 streekmanager van het Strategisch Projectenorganisatie Kempen (SPK). Leidde het innovatiedepartement van Fortis wereldwijd en was directeur van Fortis Venturing. Kris ondersteunt bedrijven en organisaties in het binnen- en buitenland (Nederland, Duitsland, VK en Spanje) ivm. het ontwerpen en uitbouwen van groei- en transformatie-strategieën.

 

Hij is eveneens Prof “innovatie en ondernemerschap” bij 4 onderwijsinstellingen (KU Leuven Flanders Business School Antwerpen, Erasmus Rotterdam en Thomas More Turnhout). Zijn interesse is vnl. gericht op de uitbouw van innovatieve business modellen tussen profit- en non-profit organisaties.