U bent hier: Projecten

Projecten

4) Kringwinkel Antwerpen 

Time2care begeleidt Kringwinkel Antwerpen in de transitie naar een meer resultaatsgerichte onderneming en nieuwe samenwerkingsvormen die leiden tot meerwaardecreatie en alternatieve verdienmodellen. Kringwinkel Antwerpen heeft immers de ambitie om dé referentie van hergebruik voor Vlaanderen te worden en wil haar traditie van innovatie organisatie herimee verder zetten.

3) Speel je Troeven uit en spaar mee!

Samen met de Sociale Innovatie Fabriek en Vlaio werkt time2care samen aan de verduurzaming van de gemeenschapsmunt Troeven die we in Turnhout hebben uitgerold. Partners in het project zijn: de stad Turnhout, DE ARK (sociale huisvesting), Cirkant (begeleiding kwetsbare jongeren), Hivset (school), Joyn (loyaltysystemen voor de lokale winkelier), Publiq (UiTpas) en Muntuit (ontwikkeling gemeenschapsmunten).

Time2care onderzoekt via dit project het maatschappelijk impact van gemeenschapsmunten, de samenwerking met UiTpas, het juridisch kader en de verduurzaming van de munt.

2) LiCaLab

Het LI(ving)CA(re)LAB is één van de Vlaamse proeftuinen zorginnovatie die nieuwe concepten/producten en diensten in de ouderenzorg ontwikkelt, test en valideert.
Time2care ontwikkelt binnen dit LiCaLab een zorgmunt voor en door ouderen en focust hierbij op volgende doelstellingen:

*Kwaliteitsvolle & betaalbare ouderenzorg
*Active ageing
*Intergenerationele solidariteit en doorbreken sociaal isolement
*Doorbreken digitale kloof bij ouderen

Aangezien ouderen niet alleen als zorgvrager maar eveneens als zorgaanbieder kunnen fungeren, wordt het probleem van de vergrijzing meteen een opportuniteit en is de zorgmunt via time2care een hefboom voor een ‘zorgzame samenleving en de betaalbaarheid van de ouderenzorg’. Daarenboven kan de zorgmunt als bindmiddel fungeren binnen de doelstellingen van de Licalab proeftuin, zodat kruisbestuiving tussen de diverse consortia en hun doelstellingen mogelijk wordt.

Time2care werkt binnen dit project samen met het Hivset Vormingscentrum (zorg) CityLive NV  (betaalplatform en communitybuilding) en SPK (facilitator en digitale kloof).

1) troeven.be - ‘Ontwikkelen en uittesten complementaire muntkringen in Vlaanderen’

Time2care ontwikkelt in opdracht van de Departementen Werk & Sociale Economie en Economie, Wetenschap & Innovatie van de Vlaamse Gemeenschap een zorgmunt in Turnhout die bijdraagt tot meer sociale cohesie , empowerment van kwetsbare groepen en een zorgzame samenleving.

Burgers worden beloond wanneer zij zich actief inzetten voor elkaar en de gemeenschap en via een platform van vraag en aanbod worden onvervulde behoeften gekoppeld aan on(der)benutte sociale capaciteit. Het gebruik van deze Turnhoutse zorgmunt versterkt dan ook het gemeenschapsgevoel en de zelfredzaamheid in de samenleving en stelt de overheid, sociale organisaties en het ondernemingsleven in staat om het sociaal gedrag van mensen te stimuleren.

Time2care onderzoekt en ontwikkelt de diverse elementen nodig voor de uitrol aan deze zorgmunt samen met haar partners stad Turnhout, DE ARK, SPK en Cirkant via een systeem van co-creatie.